یکشنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۸۷

وبلاگ تیوا برای زنانی نوشته می شود که از این همه توحش کلافه اند. برای آنهایی که از بس دیده اند و شنیده اند و کشیده اند خسته شده اند.
بنای این وبلاگ بر اساس عمل کردن است، برای شروع به مزاحمت در تاکسی و دیگر وسایل نقلیه عمومی پرداخته ایم.
لطفا برایمان بنویسید شما در چنین مواقعی ای چه واکنشی نشان می دهید ؟ و چقدر روش تان موثر بوده است ؟ راه حل هایی که دوستان پیشنهاد می دهند در همین وبلاگ منتشر خواهد شد.
tiva87@gmail.com